Kalendář událostí

Odborný kurs speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace
Od pondělí 11 září 2017 -  08:00am
Do středa 04 říjen 2017 - 05:00pm
Shlédnutí : 1157
Kontakt www.sdruzeni.dddinfo.cz

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.
pořádá


Základní kurs pro pracovníky speciální ochranné
DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE


podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
     
11. 9. – 4. 10. 2017

Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 5, Praha 1

21705

KURS JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA ZDE


         Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, určuje odbornou způsobilost pracovníků provádě- jících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Základní odborné znalosti nezbytné pro provádění této činnosti získají účastníci v připraveném kursu.
         Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné DDD je jednou z podmí-nek pro získání živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., příloha č. 2.
         Obsah a rozsah kursu je dán vyhláškou č. 490/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozsah kursu je 100 hodin, z toho 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praxe. Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvo-vání kursu.
         Znalosti získané na kursu jsou základem pro úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.


OBSAH KURSU

 1. Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 2. Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
 3. Základy epidemiologie a mikro-biologie
 4. Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 5. Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 6. Zásady první pomoci
 7. Dezinfekce
 8. Dezinsekce a entomologie
 9. Deratizace a hlodavci a další obratlovci
 10. Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
 11. Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
 12. Zhodnocení kursu, organizace zkoušek


ROZVRH HODIN

Rozvrh hodin s  podrobným   rozpisem přednášek obdrž účastníci při registraci.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

1. Datum a místo konání

11.  – 13.  9. 2017
18. –  20.  9. 2017
25. –  27.  9. 2017
2.  –  4. 10. 2017
    
Výuka se bude konat v učebnách ČSVTS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 (rozpis bude aktualizován v hale při vstupu do budovy).
Spojení: metro trasa A - stanice Staroměstská,  pak tramvají č. 17, 18 - zastávka Karlovy lázně.
Praxe bude probíhat ve Státním zdravotním ústavu, Praha a v DDD Servisu s. r. o. v Písnici.


2.    Ubytování

v blízkosti místa konání kursu si můžete objednat například v těchto ubytovacích zařízeních:
Intercamp HOSTEL KOTVA
U ledáren 1557/55
Praha 4 - Braník
Telefon: 244 461 712,  
Mobil: 602 634 579
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.kotvacamp.cz/
nebo
HOSTEL CORTINA
Arbesovo nám. č. 6, Praha 5 - Smíchov
Mobil: 776 336 034
Telefon: 257 310 586
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.hostely-praha.cz/cz/hostel-cortina

3. Řádně vyplněnou přihlášku

zašlete nejpozději do 26. 8. 2017 na adresu sekretariátu. Kurs je kapacitně omezen.
Zájemci budou zaregistrováni podle  data došlé závazné přihlášky.
V případě, že  nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět, Vás vyrozumíme písemně.

4. Sekretariát kursu

Ing. Pavla Davidová, Monika Houdová
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 221 082 335, mobil: 602 664 007
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Daňový doklad

Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací kursu, školné, studijní materiály a 21 % DPH
Kč     15 970,-
pro členy Sdružení DDD         
Kč     11 980,-

Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem,
na č. účtu 115-1507000207/0100, variabilní symbol 21705, Komerční banka Praha 1, DIČ CZ02453134
Daňový doklad o zaplacení vložného Vám  předáme u registrace.
 

Místo Praha

Naše akce

Žádné události

Ostatní akce

Žádné události
Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Jsme členy

Počet návštěvníků

0501258