Kalendář událostí

Přípravné školení ke zkouškám odborné způsobilosti pracovníků DDD po 5 letech - Praha
úterý 23 říjen 2018, 08:00am - 05:00pm
Shlédnutí : 659

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.

pořádá

PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ
KE KVALIFIKAČNÍMU PŘEZKOUŠENÍ PRACOVNÍKŮ DDD

23. října 2018
 
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha1

Osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci mají svou platnost omezenou na dobu   5 let ode dne jejich vydání. Osoby vykonávající tuto činnost jsou tudíž povinny se každých 5 let podrobit zkoušce svých odborných znalostí před komisí zřizovanou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pokud tuto zkoušku úspěšně nesloží, nebude jim znovu vydáno osvědčení o odborné způsobilosti.
Sdružení DDD na základě požadavků svých členů  a v souladu s plánem činnosti na rok 2018 pořádá školení, jehož smyslem je připravit pracovníky DDD k těmto zákonem přede-psaným zkouškám.  V průběhu školení budou účastníci seznámeni s novými poznatky a základními zásadami správného provádění DDD služeb. Účastníci obdrží písemný materiál obsahující tematické okruhy zkušebních otázek z oboru speciální ochranné dezinfekce, dezin-sekce a deratizace.
 

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA ZDE

 


ODBORNÝ PROGRAM

  1. Předpisy související s výkonem DDD činnosti
  2. Hygiena, epidemiologie, dezinfekce, přípravky pro dezinfekci 
  3. Systematika, biologie škůdců, metody hubení, přípravky pro dezinsekci
  4. Legislativa, biologie, metody hubení hlodavců a ostatních obratlovců, přípravky pro deratizaci, vyhodnocení účinnosti deratizačních  zásahů  
  5. Bezpečnost práce, zásady první pomoci, toxikologie


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání
23. října 2018
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1,    
učebna č. 318 (bude upřesněno v hale při vstupu do budovy).
Spojení: metro trasa A - stanice Staroměstská,  pak tramvají č. 17, 18 - zastávka Karlovy lázně
          
2. Účastnický poplatek
Smluvní cena včetně DPH zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akce, školné, studijní materiály, občerstvení.        
Členové Sdružení     Kč   1 440,-   
Ostatní                      Kč   1 800,-   

3. Úhrada poplatku
Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na č. účtu 115-1507000207/0100, Komerční banka Praha 1, variabilní symbol 21803,   
IBAN: CZ1101000001151507000207
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.

4. Uzávěrka závazných přihlášek je
10. října 2018.

5. Ostatní podmínky
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.     
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme.   
Vyrozumíme Vás pouze v případě, když nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

6. Sekretariát
Sdružení DDD
Ing. Pavla Davidová, Monika Houdová
Novotného lávka 5,  116 68 Praha 1
Tel: 221 082 335, Mobil: 602 664 007
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZKOUŠKY
Zkoušky v Praze se uskuteční  dne 24. října 2018 před zkušební komisí KHS Středočeského kraje. Termíny zkoušek v Brně a Olomouci obdržíte písemně nebo ústně při registraci na školení.
Přihlášky ke zkoušce jsou součástí pozvánky na školení. Řádně vyplněné přihlášky s ozna-čením typu kursu, u kterého žádáte přezkoušení (základní – odst. 1, mistrovský – odst. 2, toxický – odst. 3) zašlete současně s přihláš-kou na školení zpět na adresu Sdružení DDD nejpozději do 10. října 2018.
 

Naše akce

Žádné události

Ostatní akce

Žádné události
Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Jsme členy

Počet návštěvníků

0589566