ODBORNÉ KURSY DDD

Obsah a rozsah kurzů je dán vyhláškou č. 490/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Absolvováním kurzů získají účastníci znalosti potřebné k úspěšnému složení zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Osvědčení o odborné způsobilosti s celostátní platností je rovněž jednou z podmínek pro získání živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů
 

ODBORNÝ KURZ
podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Celkový rozsah kurzu je 100 hodin, z toho 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praxe.

Obsah kurzu:

 • Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
 • Základy epidemiologie a mikrobiologie
 • Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • Zásady první pomoci
 • Dezinfekce
 • Dezinsekce a entomologie
 • Deratizace a hlodavci a další obratlovci
 • Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
 • Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
 • Zhodnocení kurzu, organizace zkoušek

 

SPECIÁLNÍ MISTROVSKÝ KURZ
podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kurz zahrnuje celkem 102 hodin, z toho 91 hodin teoretické přípravy a 11 hodin praxe.

Obsah kurzu:

 • Úkoly vedoucích pracovníků při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
 • Rozšířené základy epidemiologie a mikrobiologie
 • Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • Způsoby bezpečného používání přípravků speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Zásady první pomoci
   
 • Dezinfekce, způsoby kontroly provádění zásahů a účinnosti
 • Dezinsekce, entomologie, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti
 • Hlodavci a další obratlovci, deratizace, způsoby kontroly prováděných zásahů účinnosti
 • Dokumentace, způsoby komunikace a spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
 • Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
 • Zhodnocení kurzu, organizace zkoušek

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

 • absolvování základního kurzu podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • pět let praxe ve speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

 

KURZ PRO PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI SMĚSMI
podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Kurz má celkem 99 hodin, z toho 83 hodin teoretické a 16 hodin praktické výuky.

Obsah kurzu:

 • Účel a specifikace používání toxických a vysoce toxických přípravků ve speciální ochranné   dezinfekci, dezinsekci a deratizace
 • Toxické přípravky pro dezinfekci a metody jejich použití
 • Toxické přípravky pro dezinsekci a metody jejich použití
 • Metody a způsoby použití plynných jedovatých přípravků v dezinsekci
 • Metody a způsoby použití inertních plynů jako řízených atmosfér v dezinfekci, dezinsekci a  deratizaci
 • Toxické přípravky v deratizaci, příprava nástrah
 • Zásady bezpečnosti práce a hygieny
 • První pomoc při otravách, poleptání a úrazech

 

Podmínka pro přijetí do kurzu:

 • absolvování základního kurzu podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Pořádání kurzů pravidelně zajišťují regionální pracoviště ÚKZUZ. Bližší informace získáte na níže uvedeném odkazu:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/odborna-zpusobilost/odborna-zpusobilost-seznam-skoleni.html

Ostatní akce

20 bře 2023
PestEx
22 bře 2023
PPC Live 2023
28 srp 2023
XIII. EVPMC 2023
17 říj 2023
PestWorld 2023

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0300250