ODBORNÉ KURSY DDD


Obsah a rozsah kursů je dán vyhláškou č. 490/2000 Sb. Absolvováním kursů získají účastníci znalosti potřebné k úspěšnému složení zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Osvědčení o odborné způsobilosti s celostátní platností je rovněž jednou z podmínek pro získání živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., příloha č. 2, skupina 214: Ostatní pro uvedený předmět činnosti.
 


ODBORNÝ KURS podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

Celkový rozsah kursu je 100 hodin, z toho 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praxe.

Obsah kursu :

 • Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
   
 • Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
   
 • Základy epidemiologie a mikrobiologie
   
 • Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
   
 • Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
   
 • Zásady první pomoci
   
 • Dezinfekce
   
 • Dezinsekce a entomologie
   
 • Deratizace a hlodavci a další obratlovci
   
 • Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
   
 • Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
   
 • Zhodnocení kursu, organizace zkoušek


 

SPECIÁLNÍ MISTROVSKÝ KURS podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Kurs zahrnuje celkem 102 hodin, z toho 91 hodin teoretické přípravy a 11 hodin praxe.

Obsah kursu :

 • Úkoly vedoucích pracovníků při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
   
 • Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
   
 • Rozšířené základy epidemiologie a mikrobiologie
   
 • Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
   
 • Způsoby bezpečného používání přípravků speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
   
 • Zásady první pomoci
   
 • Dezinfekce, způsoby kontroly provádění zásahů a účinnosti
   
 • Dezinsekce, entomologie, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti
   
 • Hlodavci a další obratlovci, deratizace, způsoby kontroly prováděných zásahů účinnosti
   
 • Dokumentace, způsoby komunikace a spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
   
 • Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
   
 • Zhodnocení kursu, organizace zkoušek


Podmínky pro přijetí do kursu

 • absolvování základního kursu podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
   
 • pět let praxe ve speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

 


KURS PRO PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI SMĚSMI
KLASIFIKOVANÝMI JAKO TOXICKÉ A VYSOCE TOXICKÉ
podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.


Kurs má celkem 99 hodin, z toho 83 hodin teoretické a 16 hodin praktické výuky.

Obsah kursu :

 • Účel a specifikace používání toxických a vysoce toxických přípravků ve speciální ochranné   dezinfekci, dezinsekci a deratizace
   
 • Toxické přípravky pro dezinfekci a metody jejich použití
   
 • Toxické přípravky pro dezinsekci a metody jejich použití
   
 • Metody a způsoby použití plynných jedovatých přípravků v dezinsekci
   
 • Metody a způsoby použití inertních plynů jako řízených atmosfér v dezinfekci, dezinsekci a  deratizaci
   
 • Toxické přípravky v deratizaci, příprava nástrah
   
 • Zásady bezpečnosti práce a hygieny
   
 • První pomoc při otravách, poleptání a úrazech


Podmínka pro přijetí do kursu

 • absolvování základního kursu podle § 58 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.

 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

 

Pořádání kurzů pravidelně zajišťují regionální pracoviště ÚKZUZ. Bližší informace získáte na níže uvedeném odkazu:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/odborna-zpusobilost/odborna-zpusobilost-seznam-skoleni.html

 

 

Přihlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Naše akce

Žádné události

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

Počet návštěvníků

0754873