Confederation of European Pest Management Associations (CEPA)


je evropská profesní organizace se sídlem v Bruselu sdružující evropské asociace a subjekty zabývající se službami speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace a výrobou biocidních přípravků. Sdružení DDD se stalo jejím řádným členem již v roce 1993. Členy CEPA je v současné době 25 národních evropských sdružení DDD a přední mezinárodní výrobci a společnosti z oboru. V čele CEPA je prezident – Bertrand Montmoreau.

CEPA se aktivně podílí na činnosti Evropské komise – úzkou spolupráci má s jejími výbory pro životní prostředí, chemický průmysl a standardizaci (tvorba evropských standardů služeb). Zaměřuje se také na uplatňování vědeckých poznatků studie Světové zdravotnické organizace WHO „Význam škodlivých živočichů ve městech pro veřejné zdraví“ do praxe. Závěry z této studie jsou aplikovány v evropských státech při jednání s vládními institucemi na národní i mezinárodní úrovni.

CEPA pořádá vědecké konference, odborné výstavy, připravuje jednotný evropský výukový program. Ve spolupráci s Evropskou komisí byl vypracován edukační program, který má harmonizovat kvalifikaci v EU. Podle těchto osnov je vedena výuka v ČR.

Informace o činnosti CEPA najdete na jejich webových stránkách http://www.cepa-europe.org.

Ostatní akce

20 bře 2023
PestEx
22 bře 2023
PPC Live 2023
28 srp 2023
XIII. EVPMC 2023
17 říj 2023
PestWorld 2023

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0290309