Obsah časopisu DDD 3/2020


BLAHOPŘÁNÍ A ŽIVOTNÍ JUBILEA

 • prof. MVDr. Alica Kočišová, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Drbálek
 • Miroslav Moravec


KALENDÁŘ AKCÍ, KURSŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ


ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD a redakční rady
 • Využití ozónu k dezinfekci – odpověď MZ ČR
 • Dny DDD a Valná hromada 2021


ZÁKONY A DDD

Nošení ochrany dýchacích cest na pracovišti (CIVOP)


ODBORNÁ ČÁST – NEOPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Odolnost virových partikulí ve vnějším prostředí
  MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.
  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

 • Vhodnost používání UV zářivek a generátorů ozonu jako součásti protiepidemických opatření při onemocnění COVID-19 a ochrana veřejného zdraví
  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

 • Drobní dvoukřídlí v domácnostech a potravinářských provozech
  Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.

 • Warfarin, kumatetralyl, difenakum, flokumafen, difethialon a EU zásady správného používání deratizačních přípravků s antikoagulanty
  RNDr. Václav Rupeš, CSc.

 • Bzdochy (Hemiptera: Heteroptera) znepríjemnili konec prázdnin v slovenských mestách
  prof. MVDr. Alica Kočišová, Ph.D.

 • O ochranné dezinsekci a deratizaci v 2. a 3. čísle časopisu International Pest Control, ročník 62, 2020
  RNDr. Václav Rupeš, CSc.

 • Zcela nová formulace tradiční účinné látky K-Othrine Partix
  Ing. František Blažek


ČETLI JSME

 

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0372082