Obsah časopisu DDD 1/2019


SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

 • Jiří Bořil
 • Ing. Milan Zapletal, CSc.

KALENDÁŘ AKCÍ, KURSŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD a redakční rady
 • Dny DDD a Valná hromada 2019

ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ V DDD

 • Manuál zadávání dokumentace a specifikace úkonů DDD ve veřejné zakázce/poptávce deratizace, dezinsekce
 • Jak zjistit, že používám povolený přípravek?

ODBORNÁ ČÁST – OPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Výskyt rezistentních škůdců k fosforovodíku v dovážených potravinách
  Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Barbora Frýdová, Ing. Jan Prokop, Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

ODBORNÁ ČÁST - NEOPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Nové druhy hmyzu v České republice, aneb nejčastější invazní „škůdci“
  Ing. Terezie Bubová, Ph.D.
 • O ochranné dezinsekci a deratizaci v 5. a 6. čísle časopisu International Pest Control, ročník 60, 2018
  RNDr. Václav Rupeš, CSc.


OPAKOVÁNÍ KE KURZŮM DDD

 • Doplnění znalostí z kvalifikačních kurzů: Současné znalosti o štěnici domácí (Cimex lectularius) I. Biologie a význam
  RNDr. Václav Rupeš, CSc., MUDr. Jana Vlčková Ph.D., Kasem Ahmad, M. D.

OZNÁMENÍ

 • Nový projekt na populační genetiku štěnice domácí

ČETLI JSME 

 

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0372083