Obsah časopisu DDD 4/2018


ŽIVOTNÍ JUBILEA

 • RNDr. Josef Chmela
 • Ing. Jaroslav Kolář


KALENDÁŘ AKCÍ, KURSŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD a redakční rady
 • Dny DDD a Valná hromada 2019
 • XV. Seminár DDD v Tatrách


Nová rubrika – Recenzované/Oponované příspěvky

ODBORNÁ ČÁST – OPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Eliminace líhnutí a výletu fytokaranténních a dalších škůdců z ošetřeného dřeva pomocí fumigace ethandinitrilu (EDN)
  Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D., Mgr. Tomáš Vendl, Ing. Adam Jonáš, Msc., Ph.D., Ing. Jonáš Hnátek, Ing. Radim Ščigel, Ing. Jarmila Málková
   
 • Vliv presence či absence obalů potravin na dynamiku kladení vajíček zavíječe paprikového
  Ing. Radek Aulický, Ph.D., Mgr. Tomáš Vendl, JUDr. Tomáš Richtr, Ing. Vlastimil Kolář, Ing. Václav Stejskal, Ph.D.


ODBORNÁ ČÁST – NEOPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Systém ověřování dezinfekční účinnosti
  MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D., MVDr. Jiří Škaloud, CSc., MVDr. Lenka Kudělková, Ph.D., MVDr. Lenka Hromádková
   
 • Klinické příznaky západonilské horečky
  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
   
 • Účinné látky přípravků proti štěnici domácí (Cimex lectularius)- aktuální přehled jejich účinnosti a rezistence k nim
  Ing. Terezie Bubová, Ph.D.
   
 • Rybenka Ctenolepisma longicadaudata, nový škůdce v České republice
  Ing. Martin Kulma
   
 • Kožojedi (Dermestidae), problematika dezinsekčního zásahu
  Ing. Terezie Bubová, Ph.D.
   
 • O ochranné dezinsekci a deratizaci v 3. a 4. čísle časopisu International Pest Control, ročník 60, 2018
  RNDr. Václav Rupeš, CSc.

 

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0372083