PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ KE KVALIFIKAČNÍMU PŘEZKOUŠENÍ PRACOVNÍKŮ DDD

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.

pořádá

PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ

KE KVALIFIKAČNÍMU PŘEZKOUŠENÍ

PRACOVNÍKů DDD

12. října 2023

 

Český svaz vědeckotechnických společností

Novotného lávka 5, Praha 1

22306

 

Osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci mají svou platnost omezenou na dobu 5 let ode dne jejich vydání. Osoby vykonávající tuto činnost jsou tudíž povinny se každých 5 let podrobit zkoušce svých odborných znalostí před komisí zřizovanou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pokud tuto zkoušku úspěšně nesloží, nebude jim znovu vydáno osvědčení o odborné způsobilosti.

Sdružení DDD na základě požadavků svých členů a v souladu s plánem činnosti na rok 2023 pořádá školení, jehož smyslem je připravit pracovníky DDD k těmto zákonem předepsaným zkouškám. 

V průběhu školení budou účastníci seznámeni s novými poznatky a zásadami správného provádění DDD služeb.

Účastníci obdrží písemný materiál s tematickými okruhy zkušebních otázek z oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

 
ZKOUŠKY:
Zkoušky v Praze se uskuteční 13. října 2023 před zkušební komisí KHS Středočeského kraje.
Zkoušky v Brně proběhnou 13. října 2023 a  v Olomouci 25. října. 2023.

Přihlášky ke zkoušce jsou přílohou pozvánky na školení. Řádně vyplněné přihlášky označené podle typu kurzu, u kterého žádáte přezkoušení (základní – odst. 1, mistrovský – odst. 2, toxický – odst. 3) zašlete současně s přihláškou na školení zpět na adresu Sdružení DDD nejpozději do 2. října 2023.


PŘIHLÁŠKA ke stažení ZDE

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8.30 - 9.00 Registrace účastníků
9.00 - 12.30 Odborný program
12.30 - 13.00 Polední přestávka
13.00 - 16.00 Odborný program

 

ODBORNÝ PROGRAM

  1. Předpisy související s výkonem DDD činnosti

  2. Hygiena, epidemiologie, dezinfekce, přípravky pro dezinfekci

  3. Systematika, biologie škůdců, metody hubení, přípravky pro dezinsekci

  4. Legislativa, biologie, metody hubení hlodavců a ostatních obratlovců, přípravky pro deratizaci, vyhodnocení účinnosti deratizačních zásahů

  5. Bezpečnost práce, zásady první pomoci, toxikologie

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání

12. října 2023
Budova ČSVTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Místnost: č. A-217, 2. patro

Spojení:
metro trasa A - stanice Staroměstská, pak tramvají č. 2, 17, 18 – zastávka Karlovy lázně

2. Účastnický poplatek

Smluvní cena včetně DPH zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akce (školné, studijní materiály), občerstvení

• členové Sdružení 2 100 Kč
• ostatní 2 600 Kč

3. Úhrada poplatku

Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na č. účtu
115-1507000207/0100, Komerční banka Praha 1, variabilní
symbol 22306, DIČ CZ02453134,
IBAN: CZ1101000001151507000207, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Daňový doklad o zaplacení vložného Vám předáme u registrace nebo zašleme e-mailem.

4. Uzávěrka závazných přihlášek je 2. října 2023.

5. Sekretariát

Sdružení DDD, z. s.
Ing. Pavla Davidová, Monika Houdová
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Tel: 221 082 335, mobil: 602 664 007
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. Ostatní

Přihlašovatel akceptuje nabídku pořadatele akce a zasláním řádně vyplněné přihlášky závazně objednává zařazení účastníka na školení.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme. Vyrozumíme Vás pouze v případě, když nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu, termínu a místa konání školení.


deratizace praha

Ostatní akce

17 říj 2023
PestWorld 2023

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0335562