Přípravné školení ke kvalifikačnímu přezkoušení pracovníků DDD

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.

pořádá

PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ

KE KVALIFIKAČNÍMU PŘEZKOUŠENÍ PRACOVNÍKŮ DDD

3. března 2020
 
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1


Osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci mají svou platnost omezenou na dobu 5 let ode dne jejich vydání. Osoby vykonávající tuto činnost jsou tudíž povinny se každých 5 let podrobit zkoušce svých odborných znalostí před komisí zřizovanou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pokud tuto zkoušku úspěšně nesloží, nebude jim znovu vydáno osvědčení o odborné způsobilosti.
 
Sdružení DDD na základě požadavků svých členů  a v souladu s plánem činnosti na rok 2020  pořádá školení, jehož smyslem je připravit pracovníky DDD k těmto zákonem předepsaným zkouškám. V průběhu školení budou účastníci seznámeni s novými poznatky a zásadami správného provádění DDD služeb. Účastníci obdrží písemný materiál s tematickými mi okruhy zkušebních otázek z oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

 

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA

 

ZKOUŠKY

Zkoušky v Praze se uskuteční  dne 4. března 2020 před zkušební komisí KHS Středočeského kraje. Termíny zkoušek v Brně a Olomouci obdržíte písemně nebo ústně při registraci na školení.
Přihlášky ke zkoušce jsou součástí pozvánky na školení. Řádně vyplněné přihlášky označené podle typu kursu, u kterého žádáte přezkoušení (základní – odst. 1, mistrovský – odst. 2, toxický – odst. 3) zašlete současně s přihláškou na školení zpět na adresu Sdružení DDD nejpozději do 25. února 2020.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8.30 - 9.00
Registrace účastníků

9.00 - 12.35
Odborný program

12.35 - 13.05
Polední přestávka

13.05 - 16.00
Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM

  1. Předpisy související s výkonem DDD činnosti
  2. Hygiena, epidemiologie, dezinfekce, přípravky pro dezinfekci 
  3. Systematika, biologie škůdců, metody hubení, přípravky pro dezinsekci
  4. Legislativa, biologie, metody hubení hlodavců a ostatních obratlovců, přípravky pro deratizaci, vyhodnocení účinnosti deratizačních  zásahů  
  5. Bezpečnost práce, zásady první pomoci, toxikologie

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1.  Datum a místo konání
3. března 2020
Budova ČSVTS,místnost č. A 319,  3. patro, Novotného lávka 5, Praha 1
Spojení: metro trasa A - stanice Staroměstská, pak tramvaj č. 2, 17, 18 – stanice Karlovy lázně
                
2. Účastnický poplatek
Smluvní cena včetně DPH zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akce, školné, studijní materiály, občerstvení.        
Členové Sdružení     Kč   1 580,-   
Ostatní        Kč   1 950,-   

3. Úhrada poplatku
Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem
na č. účtu 115-1507000207/0100, Komerční banka Praha 1, variabilní symbol 22003, DIČ CZ02453134,
IBAN: CZ1101000001151507000207 BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.

4. Uzávěrka závazných přihlášek je
25. února 2020.

5. Ostatní podmínky
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.     
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme.   
Vyrozumíme Vás pouze v případě, když nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

6. Sekretariát
Sdružení DDD
Ing. Pavla Davidová
Mgr. Linda Jandová
Monika Houdová
Novotného lávka 5,  110 00 Praha 1
Tel: 221 082 335, Mobil: 602 664 007
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

 

           

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Počet návštěvníků

0657579